V Moravanech dne 21. 9. 2018

           

            Komunální volby 2018 jsou v plném proudu!

Jak v plném proudu, když kromě billboardu KPP („Slušné Moravany“) a ANO 2011 nikde nic. Dokonce týden před volbami ve schránkách nic! Co se děje, když máme v Moravanech 12 kandidátek? Z Brna – venkova máme kandidátek suverénně nejvíc, a to s obrovským odstupem (druhá Mokrá – Horákov 8 a třetí Bílovice nad Svitavou 7). Ticho před bojem.

 

 1. Filipika proti občanům.          

            Začnu nepopulárně.

            Všichni spoléhají na absolutní neinformovanost. Občané celé uplynulé volební období nechodili na veřejná zasedání. Já byl na všech, a kromě jednoho veřejného zasedání, kdy se jednalo o prolomení našeho nového územního plánu, byla účast občanů maximálně tříčlenná. To, že občané na veřejná zasedání nechodili, může mít dva (stejně nesprávné) důvody. Buď je jim jedno, jak zastupitelstvo obec řídí (rezignují na občanskou kontrolu), nebo jsou s řízením obce tak spokojeni, že nemají co vytknout (rezignují na občanskou kontrolu). Každopádně nemohou vědět, co a jak se v obci řešilo a u piva nebo koláčů se dozví jen zlomky informací a drby.

            Takže hlavně nic nerozebírat a voličům předložit programy těsně před volbami, aby si občané nemohli na poslední chvíli nic ověřit. Loterie, které nahrává volební systém, kdy se i s malým počtem hlasů může dostat kandidát jednotlivé kandidátky do zastupitelstva, i když má méně hlasů než druhý kandidát další kandidátky, který se tam nedostane.

 

 1. Polemika proti developerům.

            Přemýšlel jsem, zda vlastníci pozemků, kteří mají jediný zájem tyto zastavět, bez ohledu na nás, stávající obyvatele, jsou v rozporu s demokratickými zásadami. Došel jsem k velmi nepříjemnému závěru. Oni postupují naprosto legitimně a v souladu s naší ústavou prosazují své zájmy. Politickou moc, která jim umožní realizovat své zájmy, získávají demokratickými prostředky, tj. sestaví kandidátky, dostanou se do zastupitelstva a občané, kteří rezignovali na občanskou kontrolu, je zvolí a oni pak prosadí své osobní zájmy. Co na tom, že to pro naši obec nebude výhodné. Jak se to spustí, nepůjde to zastavit. A občané se diví. V této polemice jsem prohrál a můj názor, že na tento postup nemají právo, jsem neuhájil.

 

 1. Historie předvolebního povídání.

            První Předvolební povídání zveřejnily odvážné ženy na svém webu Moravany dětem v roce 2010. Tenkrát jsem to považoval za vrchol odvahy a styděl jsem se, že jsem podobnou odvahu nenašel.

            Předvolební povídání II. s názvem Chobotnice ztrácí chapadla, bylo a je zveřejněno na našem webu www.referendummoravany.cz  z roku 2014. Tenkrát jsem se ho ujal já.

            Předvolební povídání III. s názvem Chobotnici dorůstají chapadla, teď čtete a je zveřejněno na našem webu www.referendummoravany.cz  v liště Volební povídání, 2018.

 

 1. Historie pohnuté doby.

            V pohnutých dobách roku 2009 se občané Moravan vzbouřili vůči v té době vládnoucím zastupitelům. Na veřejném zasedání dne 25. 6. 2009 bylo zastupiteli neschváleno hlasování
o referendu v otázce schvalování mnoha dílčích změn stávajícího územního plánu obce Moravany. Tehdy o to požádalo peticí 712 občanů, což bylo cca 75 % přihlášených občanů. Tento bod byl 7 členy zastupitelstva zamítnut, a tím bylo referendum proti nekontrolovaným dílčím změnám ÚP v prvním kole de facto odmítnuto a jediná legitimní možnost občanů projevit rychlý nesouhlas proti zvůli tehdejších zastupitelů byla zmařena.

Poté titíž zastupitelé schválili navržené dílčí změny ÚP a bylo to.

            Tenkrát jsem veřejně prohlásil, že jména těch zastupitelů budu každé volby zveřejňovat, pokud bude kdokoliv z nich kandidovat. A tak tedy slib plním,

Je třeba si navždy zapamatovat jména zastupitelů a stran a hnutí, kteří hlasovali tenkrát proti legitimně projevené vůli občanů:

 1. Za stranu KSČM - PhDr. Lubomír Šebela (dnes kandiduje za KSČM na prvním místě).
 2. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany – Jiří Blažek (dnes kandiduje za ANO 2011 na druhém místě).
 3. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany - JUDr. Ivana Pařízková (dnes kandiduje za „Slušné Moravany“ na prvním místě).
 4. Za SNK Budoucnost Ing. Vladimír Horký (dnes kandiduje za ODS).
 5. Za ODS Ing. Ivo Herman CSc.
 6. Za ODS Marian Bezák.
 7. Za ODS Josef Malý mladší.

Bylo již vedlejší, že ve střetu zájmů při hlasování z nich byli zastupitelé – Ing. Vladimír Horký, Marian Bezák, Josef Malý mladší. Tedy, že hlasovali v rozporu se zákonem o obcích.

 

            Důležité však bylo, že napřed byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta žaloba na vyhlášení referenda, ale hlavně, že Nejvyšší správní soud s pomocí jeho rozšířeného senátu po dlouhé a pro nás časově i finančně velmi náročné době, na základě naší žaloby, nakonec zrušil všechny dílčí změny moravanského ÚP. Po volbách v následujícím zastupitelstvu (2010-2014), na základě Komplexní urbanistické a demografické studie (web obce), a na základě rozhodnutím obce a konečně vyhlášeného referenda, byl profesionálně zpracován nový Územní plán obce Moravany, který respektoval rozhodnutí referenda zpracovat nový územní plán dle varianty A – ukončený rozvoj, která v maximální míře respektuje dnešní prahové situace rozvoje obce a minimalizuje skokový dopad neřízené výstavby na obyvatele obce včetně dopravního napojení na město Brno.

 

 1. Rozbor kandidátek.

1 - Strana sportu a kultury pro děti a mládež

Jirka Veselý, Patrik Huska a Michaela Fopová Buchbergerová, DiS. pracovali po celé volební období ve sportovní komisi. Kromě toho organizovali ve svém volném čase sportovní akce a spoustu sportovních aktivit (pochod Kolem 7 mlýnů, tenisová škola, tenisové turnaje, házenkářské turnaje, florbalové turnaje atd.). Milan Uher byl správcem veřejného sportoviště.

Jirka Veselý byl v zastupitelstvu členem koalice, která po celé volební období vedla obec. Tato koalice i jeho zásluhou udržela status quo našeho nového ÚP. Zasloužil se o vypracování studie sportoviště za plánovaným kruhovým objezdem.

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům.

 

2 - Moravany dětem

Myslím, že není třeba prakticky nic komentovat.

Většina občanů lidi z této kandidátky znají. Jejich práce mluví za vše.

Helena Kadlečíková byla místostarostkou obce, členka rady obce.

Lucie Stroblíková byla zastupitelka a členkou profesionálního finančního výboru.

Obě byly v uplynulém zastupitelstvu členkami koalice, která po celé volební období vedla obec. Tato koalice i jejich zásluhou udržela status quo našeho nového ÚP.

Vrabčák je spolek, který se věnuje dětem.

Helena Kadlečíková je předsedkyně spolku obcí MAS Bobrava (http://www.masbobrava.cz/), místní akční skupiny obcí, která zastupuje veřejné a soukromé místní socioekonomické skupiny a hájí jejich zájmy, včetně toho, že transferuje do těchto oblastí dotace.  Bez ní by nic nevzniklo a o dotace bychom přišli.

Lucie Stroblíková vymyslela a organizuje Farmářské trhy (http://trhy.vrabcak-moravany.eu/).

Mgr. Markéta Jedličková je ředitelkou základní školy.

Mgr. Katerina Havránková je ředitelkou mateřské školky.

Mrzí mě, že víc místa pro ostatní kandidáty tohoto hnutí nemám.

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům.

 

3 - Komunistická strana Čech a Moravy

Tato strana nepatří mezi mé politické názorové spojence. Nicméně lidi z této kandidátky znám a nechápu, proč „strana“ na první místo nominovala Luboše Šebelu s jeho vizí Velkých Moravan, kterou většina občanů logicky nechce. Asi jim to nevadí. Viz bod Historie pohnuté doby.

Nicméně Rudolf Kalousek, člen zastupitelstva, ač nebyl v koalici, pevně hlasoval proti prolomení nového ÚP a vesměs konstruktivně a koncepčně v zastupitelstvu pracoval. V koalici bych ho rád viděl. MUDr. Naděžda Baarová byla již v minulosti v zastupitelstvech a vždy se přiklonila k realistické a dle mého mínění správné straně.

 

4 - Spolu pro Moravany

Toto sdružení je postaveno na bázi SPD. Proč nejsou přímo pod SPD, nevím. Ani SPD nepatří mezi mé politické názorové spojence obecně.

Ale Ivo Růžička a Oldřich Smejkal se aktivně v minulosti zapojili do protestů proti nekontrolovanému rozrůstání Moravan a moc nám pomohli při peticích a referendu. Rovněž jako málo z nás chodili na veřejná zasedání.

Zbytek moc neznám.

 

5 - REFERENDUM MORAVANY S PODPOROU STAN

Viz náš volební program.

Ing. Leoš Vídenský, MBA, LL.M. byl členem rady obce, členem finančního výboru a členem koalice.

 

6 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Stálá, tradiční křesťanská strana.

Pavel Slavík, dlouholetý zastupitel, člen rady obce, neuvolněný místostarosta. Člen koalice, hlasoval proti prolomení ÚP. Opora starostky.

Ing. Rostislav Horejsek předseda finančního výboru, člen koalice. Jeho práce ve finančním výboru byla excelentní a nezastupitelná.

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům.

 

7 - ANO 2011

V uplynulém zastupitelstvu mělo ANO 2011 nejvíc kandidátů. Mgr. Petr Veverka, Ing. Jindřich Rybka BA, Dana Křižaničová a Miloš Kozohorský.

Myslím, že i když se jim nepodařilo dostat se do koalice, jejich práce v zastupitelstvu byla konstruktivní, až mě to pomalu zmátlo. Jaké však bylo mé překvapení, když jako jeden hlas hlasovali při pokusu o prolomení nového ÚP pro. Proč? Nevím.  

No jednalo se o malou změnu u KPP. Ono by to ani nebyl takový problém, kdyby to bylo např. spojeno s rozšířením ploch na sport v té lokalitě. Změna to byla malá. Ale vlastnici se toho dožadovali zvláštním způsobem. Nabízeli otevřenou dlaň a spolupráci obci a na druhé straně klidně bez jakýchkoliv štráchů udělali černou, nepovolenou skrývku ornice, která je tam dodnes. Pokutu asi zaplatili. Na můj dotaz na zasedání dne 8. 3. 2018, proč takto postupovali, bylo odpovězeno, že skrývku udělali proto, abychom všichni věděli, že tam chtějí stavět. Zvláštní vysvětlení. Ten problém pak spočívá především v tom, že na tom zasedání byla většina tehdejších developerů – zastupitelů (např. Marian Bezák), kteří jejich právníkům hlasitě fandili. Nikoliv proto, že by jim to přáli, ale proto, že pokud by se jim vyhovělo v rozporu s usnesením obecního referenda, nedělali bychom nic jiného, než hekticky řešili další žádosti o změny ÚP.

Proto jsem nepochopil, proč hlasovali tak jak hlasovali a vyřadilo je to prakticky z koaličního potenciálu do dalšího zastupitelstva. Škoda. Pan Rybka by skutečně mohl obci z titulu své profese pomoci.

V minulém zastupitelstvu za ně tehdy kandidoval ze šestého místa Jiří Blažek (viz Historie pohnuté doby). Tehdy se do zastupitelstva nedostal. Dnes kandiduje z místa druhého. Proč? Nu kvůli prosazení změny ÚP svého zaměstnavatele KPP. A z druhého místa se do zastupitelstva asi dostane. Škoda.

            Dále bych zmínil, že kontrolní výbor, jehož předseda doposud je pan Kozohorský, se sešel za celou dobu snad jen jednou. Vzhledem k tomu, že kontrolní výbor úkoluje zastupitelstvo, vypovídá to o velmi problematické opoziční kontrole rady a koalice. Nu což toto volební období je už pryč.

 

 

8 - „Slušné Moravany“

            Při vší úctě nevím, proč je toto sdružení uváděno v uvozovkách. Asi proto, že by měli být v uvozovkách. JUDr. Ivana Pařízková na prvním místě byla v roce 2009 jednou z iniciátorů obecní krize (viz Historie pohnuté doby). Jejich billboard přelepil billboard KPP náhodou. Při sbírání podpisů sběrači na dotazy odpovídali, že jsou odnož KPP (ANO 2011), aby získali více zastupitelů (já jim to za tu odpověď podepsal taky). Tak nevím, jestli by nebyl místo uvozovek výstižnější otazník. Odvaha jít se svou kůží na trh je skutečně bezmezná. Proč? Sic.

 

9 - Občanská demokratická strana

            ODS. Kapitola sama pro sebe. To, jak se ODS chovala v minulých dobách v Moravanech (viz minulé předvolební povídání a Historie pohnuté doby), hovoří samo za sebe. Člověk by myslel, že ODS prošla pod vedením profesora Fialy sebereflexí. Ale určitě ne v Moravanech. Komunista nekomunista, hlavně že zaplníme kandidátku, ne? Pravicové straně, pro kterou je čest na prvním místě, nevadí, že Ing. Miroslav Horký, který se do tohoto zastupitelstva dostal z TOP 09, mě naprosto nepochopitelným propočtem s minimem hlasů, byl za celou dobu jen na jednom zastupitelstvu, kde složil slib. Pak, když zjistil, že se uzavřela koaliční smlouva a on nic neovlivní, se na všechno prostě vykašlal a bez omluvy nikam nechodil. No jen houšť a větší kapky. Za toto by si zasloužili opět nemít v zastupitelstvu nikoho jako loni.

 

10 - Společně pro Moravany

            Sdružení Společně pro Moravany nahradilo letos ČSSD. Nevím proč.

Kandidáti tohoto sdružení jsou vesměs lidé, kteří se v minulosti angažovali za zrušení dílčích změn ÚP.

RNDr. Marie Barešová byla v uplynulém období starostkou, členkou rady a zastupitelstva. Myslím, že opět nemá smysl se moc rozepisovat, neboť ji všichni znají. To, že opět kandiduje, vyžaduje obdiv.
Ing. Jiří Strážnický byl členem stavební komise, která pod vedením Ing. Josefa Kolouška, který letos bohužel nekandiduje, pracovala profesionálně. To může nejen rada obce jednohlasně potvrdit.

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům.

 

11 - Pro Moravany: školku, školu, sportovní halu, freestylové a fotbalové hřiště, služby seniorům, vyšší bezpečnost

            Členy tohoto sdružení sice moc neznám, ale jejich název obsahuje asi celý jejich program. K němu nemám připomínek. Pokud získají přízeň voličů, mohou navázat na práci stávajícího zastupitelstva a pomoci s realizací nezbytné občanské vybavenosti, která cílí především na mládež. Každý člověk, který chce pomoci je vítán. Snad jsme náhodou zničehonic objevili skupinu lidí, kteří budou ochotni pro obec také pracovat. Kéž by.

 

12 - STAROUSEDLÍCI

            Skuteční starousedlíci vedeni doyenem přírody v naší obci Janem Fialou. Jejich práce zase hovoří za všechno. I dejž to pámbu, aby bylo více polních cest, remízků a vodotečí, jakož i lesa, vysázeného kvalitními a našimi dřevinami. Zadržme vodu a zvěř v naší oblasti. Zabraňme erozi kvalitní půdy obhospodařované sice kvalitně, leč monokulturně.

 

Tato kandidátka patří k našim potenciálním koaličním partnerům.

 

 1. Závěr.

            Doufám, že Vám mé subjektivně pojaté předvolební povídání poskytlo alespoň trochu informací, po kterých někteří zejména na Facebooku volali, a jimiž se můžete řídit. Bylo by dobré si uvědomit, že ti, kteří jdou do zastupitelstva jen z důvodů vyvolání dílčích změn ÚP, nemusí být na první pohled jednoduše odhalitelní. Další otázka je, zda chceme, aby se Moravany zastavěly bez dopravního napojení na Brno tak, abychom se ráno do práce dostali jenom na kole. To vše je, Vážení voliči, na Vás.

Přeji bystrou mysl a pevnou ruku.

 

Ing. Jan Vondrák sen. – zmocněnec „Sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ Referendum Moravany s podporou STAN