Předvolební povídání II. z roku 2014 – Chobotnice ztrácí chapadla

            Komunální volby 2014 jsou zde…

 

            Letáky jsou rozneseny, hlasovací lístky ve schránkách.

 

            Volá mi R. Jašek ml. a ptá se: „Zdar, koho mám volit? Já vůbec nic nevím.“ „A to si z doby před 4 roky již nic nepamatuješ?“ „Nic!“

Jejda, co když si lidé skutečně na nic co se dělo před 4 lety pod tíhou běžného života nevzpomenou?

            Při minulých volbách zveřejnily odvážné ženy na svém webu Moravany dětem předvolební povídání I. Tenkrát jsem to považoval za vrchol odvahy, nezůstalo to bez následků, na jejich setkání s občany málem došlo k jejich inzultaci, bylo to velmi nepříjemné.

Máme mít letos odvahu my?  Tak tedy s křížkem po funusu ano: na našem webu www.referendummoravany.cz  je zveřejněno Předvolební povídání I. z roku 2010 a také tato dvojka. Doufáme, že chobotnice ztratila chapadla.

            Tedy:

            V první řadě je třeba připomenout, že v pohnutých dobách roku 2009 se občané Moravan vzbouřili vůči v té době vládnoucím zastupitelům a na veřejném zasedání dne 25. 6. 2009 byl navržen nový bod programu a to hlasování o referendu v otázce schvalování mnoha dílčích změn stávajícího územního plánu obce Moravany. Žádal jsem o to jako zmocněnec, návrh byl před hlasováním hlasitě čten (podepsalo 712 občanů - u minulých voleb v roce 2006 bylo pouze 790 občanů). Tento bod byl 7 členy zastupitelstva zamítnut a tím bylo referendum v prvním kole de facto odmítnuto a jediná legitimní možnost občanů projevit rychlý nesouhlas proti zvůli tehdejších zastupitelů byl zmařen.

Poté titíž zastupitelé schválili dílčí změny ÚP a bylo to.

Je třeba si navždy zapamatovat jména zastupitelů a stran a hnutí, kteří hlasovali tenkrát proti legitimně projevené vůli občanů:

  1. Za stranu KSČM - PhDr. Lubomír Šebela
  2. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany - Jiří Blažek (dnes kandiduje za ANO 2011)
  3. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ Moravany - JUDr. Ivana Pařízková (dnes kandiduje za ANO 2011)
  4. Za SNK Budoucnost Ing. Vladimír Horký (dnes kandiduje za TOP 09)
  5. Za ODS Ing. Ivo Herman CSc. (dnes kandiduje za ODS)
  6. Za ODS Marian Bezák
  7. Za ODS Josef Malý mladší.

            Bylo již vedlejší, že ve střetu zájmů při hlasování z nich byli zastupitelé – Ing. Vladimír Horký, Marian Bezák, Josef Malý mladší. Je již dnes vedlejší, že hlasovali v rozporu se zákonem o obcích.

            Důležité však je, že napřed byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta žaloba na vyhlášení referenda, ale hlavně, že Nejvyšší správní soud s pomocí jeho rozšířeného senátu po dlouhé a pro nás časově i finančně velmi náročné době nakonec zrušil všechny dílčí změny moravanského ÚP.

 

            Tolik krátký vhled do historie před volbami v roce 2010 a na začátku našeho působení v zastupitelstvu. Zbytek je v oficiálních volebních programech stran a hnutí, které byly v koalici.

            Nemá smysl dnes hledat spojení jednotlivých kandidátů na společnosti a developery. To si dnes již každý počítačově gramotný člověk rychle najde dle předvolebního povídání I. na vyhledávacích webech sám.

            Letos nekandiduji. Ze soukromých důvodů a taky si myslím, že je třeba dát šanci něco ovlivnit i mladým lidem.

Proto jsem se ujal Předvolebního povídání.

Jsem o poznání svobodnější, a proto se pokusím poodkrýt střety některých kandidátů a okomentovat všechny strany a hnutí, které kandidují. Podotýkám, že budu vycházet z fakt, která se stala, která existují. Zbytek je můj subjektivní názor, za který se nestydím a který veřejně všude projevuji.

 

Vezmu to popořádku dle Hlasovacího lístku:

TOP 09

            V minulých volbách organizovala TOP 09 paní Bednaříková (viz Předvolební povídání I.). Jednou mám telefon a volá mi krajský manažer TOP 09 v obecních volbách, který se o mně dozvěděl z internetu. Chvíli jsme hovořili a domluvili jsme si schůzku. V hovoru jsem mu sdělil, ať si klikne obchodní rejstřík a katastr nemovitostí, že se dozví s kým má tu čest. Když jsem na schůzku přišel, už ve dveřích mi sděloval, že po chvíli surfování na internetu kandidátku v Moravanech zrušil. Na Povodí Moravy jsme si dali kafe, vyměnili jsme si pár e-mailů a já měl radost, že TOP 09 nebyla zneužita k zištným zájmům pozemkářů. Jaký byl můj údiv, když v Moravanech ve stejných barvách pak kandidovalo sdružení nezávislých kandidátů SNK TOP pro Moravany.  Když jsem mu volal, že je to zneužití symbolů a TOP 09 říkal, že s tím nemůže nic dělat.

            Letos to již asi má TOP 09 neuhlídala. Čtyři roky jsou moc.

·         Pan Janků je na veřejných webech známá osobnost.

·         Ing. Vladimír Horký je uveden nahoře.

·         Paní Rybková má nápadně podobné jméno s panem Rybkou z ANO 2011.

·         Další podobnosti lze vyhledat v Moravanském povídání I.

            Ach jo.

 

Strana sportu a kultury pro děti a mládež v Moravanech

            Zcela nové sdružení nezávislých kandidátů. Není však složeno z neznámých osob. Pracovali pro obec ve sportovní komisi. Pořádali spoustu sportovních turnajů, pracovali s dětmi a mládeží. Věřím jim. Znám je. Znám jejich práci.

ODS

            Kapitola sama pro sebe. To jak se ODS chovala v minulých volbách, to na jaká místa dávala lidi typu 14 dní před volbami přistěhovalého pana Bezáka (který se kvůli dluhům musel nakonec z naší obce odstěhovat na magistrát města Brna a neměl ani tolik cti, aby oznámil na obec, že mu zanikl mandát), to jak se chovali její do zastupitelstva zvolení zastupitelé, to se promítlo v tom, že ani nenaplnili celou kandidátku. Všichni čekáme, zda ODS skutečně zanikne nebo se ji podaří resetovat pod vedením nevýrazného pana profesora Fialy. Petra Juračku jsem však měl tu čest poznat v zastupitelstvu a musím říci, že projevoval cit pro konstruktivní řešení problémů obce na rozdíl od pana Hermana. Pana Juračky si vážím. Nejenom, že jako krysa neopouští loď, že nemá strach se na kandidátce znemožnit, ale že má odvahu a kuráž kandidovat jako lídr ODS.

 

KDU - ČSL

            Náš koaliční partner. Poctivá strana. Pracuje. Pomáhá občanům. Před 15 lety jsem byl v zastupitelstvu předsedou finančního výboru. Myslel jsem si, že jsem to dělal nejlíp (měl jsem srovnání s Ivou Pařízkovou, která to dělala posléze, tak to nebyl zase tak velký problém si to myslet). To co předvedl Rosťa Horejsek, společně s Leošem Vídenským (Referendum Moravany) a dalšími členy výboru, však byl FINANČNÍ VÝBOR s velkým, s velkým F. Naprosto profesionální a precizní práce a já se skoro začal stydět. Prezentace, propočty, kalkulace, spolupráce s finančními institucemi, tlak na dotace a hlavně hlídání kasy způsobily, že Moravany jsou dnes bohatá obec bez jakýchkoliv dluhů. Koncepční zpracovávání rozpočtu určovalo směr i celému zastupitelstvu. Například se místo prodejů začaly strategické pozemky kupovat. Projevuji největší úctu a děkuji a doufám, že složení Finančního výboru bude stejné.

 

ČSSD

            U nás není jednoduché dělat starostu, natož starostku. Na rozdíl od Švýcarska (nejen), kde každý z dálky smekne, když potká starostu, u nás je to spíš špatně placený otloukánek, na kterého si může každý vyřvat, co se mu zlíbí. Vedle toho je to zcela neadekvátně placená, vysoce odborná a riziková práce. Člověk se to musí dlouho učit, a když se to naučí a už to jakž takž umí, tak obvykle končí.

Marie Barešová to již dělá dlouho a zkušenosti již má.

Byla by obrovská škoda, kdyby je alespoň ještě jedno volební období nevyužila.

Fakt to umí.

Její nasazení jsem někdy nechápal. Nemohu říci, že na všem jsme se shodli. Boje to byly někdy urputné. Ale vždy k věci a ne pro sebe.

Pevně doufám, že bude mít ve volbách úspěch, a že funkci starostky neodmítne.

Prosím.

Touto cestou bych jí chtěl alespoň projevit maximální podporu a poděkovat jí.

Josef Koloušek byl předseda stavební komise. Jeho nasazení a hlavně odborný inženýrský přehled mě vzhledem k jeho věku neustále udivoval. Děkuji za práci Josefovi, ale i celé stavební komisi, jíž jsem byl členem.

ČSSD je v Moravanech poctivá strana složená ze slušných a pracovitých lidí.

 

Moravany dětem

            Myslím, že není třeba prakticky nic komentovat. Jejich práce mluví za vše. Vždy, když jdu nově zřízenou a udržovanou Bobr stezkou (kterou Helenka vydupala ze země) na Závist, tak tomuto sdružení děkuji. Přeji jim mnoho úspěchů. Nejenom kvůli zcela převažujícímu a krásnému genderovému zastoupení. Ale třeba i za to, že stojí za organizací Farmářských trhů a udělali moc a moc a moc práce pro děti.

 

ANO 2011

Billboardy jsou dobré, jen nevím, proč stálo auto s ANO 2011 na návsi, když probíhaly Farmářské trhy. Asi v něm někdo přijel nakupovat. Evokovalo to u lidí, že se na tom podíleli a to není pravda.

Na jejich veřejném představení programu jsem se ptal, zda mají v plánu revokovat nový územní plán. Po odmítavé odpovědi jsem jen podotkl, že mají na druhém místě kandidátky občana, který podal námitky proti zelenému koridoru, který je v novém územním plánu směrem k rybníku plánován i v jejich volebním programu jako zelená zóna s cyklostezkou. Dále jsem je upozornil na kandidaturu lidí, kteří jsou uvedeni výše a především na střet zájmů pana Blažka, který je zaměstnán v KPP u rušičky a tato společnost má v této oblasti další zájmy, neboť vlastní v této oblasti další pozemky spolu s dalšími společnostmi. Prostě Mladí občané pro tradiční Moravany se přestěhovali do ANO 2011. Bylo odpovězeno rázně, že je se všemi vše projednáno, a že nic nehrozí.

Uklidněn přeji ANO 2011 úspěch, zvlášť proto, že tam mají i pana Kozohorského, kterému fandím. A nepřeji jim, aby dopadli tak jako VV v Moravanech i v ČR.

 

Komunistická strana Čech a Moravy

            Této straně sice nefandím, nicméně nemohu říci, že v ní nejsou poctiví občané. Snad jen, že Luboš byl v minulém zastupitelstvu jeden z aktérů té (snad zažehnané) katastrofy.

            A ještě. Docent Bušov měl velký, velký strach, aby měl své pozemky při zpracovávání nového ÚP v červené zóně. Prý na domeček pro dceru. Nakonec je tam má. Ne kvůli němu, ale proto, že zpracovatel ÚP je tam dal z důvodu zakončení intravilánu na konci obce. A ejhle chybí tam prý ještě po celé délce pás, který zpracovatel ÚP nechal v zelené zóně s tím, že tam mohou mít zahrádky. Jenže to se bude blbě prodávat a tak bylo zle. Dokonce podal v prvním čtení ÚP námitku. Na moje doporučení, že si má napustit vanu s šampaňským a dlouho se v ní koupat nedbal a na veřejném projednání nového ÚP se ptal: „A nové zastupitelstvo může schválit změnu?“ „Ano“, byla odpověď. Pak babo raď, co vlastně Slávek svým druhým místem myslí.

 

ZA STAROUSEDLÍKY

            Vždycky jsem si přál mít v obci, kde bydlím, rybník nebo řeku. Smradlavá stoka, která se někdy objevila mezi moravanským zatrubněním, mě neuspokojila.

            A pak se našel v dobrém slova smyslu blázen, který se rozhodl, že v Moravanech bude zase rybník. Honza Fiala. Pro tuto myšlenku nadchl, nejenom celou koalici a mě, ale především partu kamarádů (troufám si říct, že i mých). Společně se podařilo, přes neskutečné problémy jak verbální, tak fyzické, které nám dělal Josef Malý (ten, který je uveden nahoře je jeho syn), vybudovat nejenom moravanský rybník, ale i zázemí pro rybáře a rybářskou mládež.

            Skoro jsem nevěřil, že se to povede, povedlo se. Kolem povede v budoucnu cyklostezka až do Želešic.

            Chlapi, děkuji. 

 

 

Prosím.

Berte tohle předvolební povídání s rezervou. Jsem zaujatá osoba. Hodnotím vše subjektivně z mého pohledu.

Ale hlavně si všimněte, že se podepisuji.

 

V Moravanech dne 8. 10. 2014.

 

                                                           Ing. Jan Vondrák

                                                           Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů Referendum Moravany